fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Unijne reguły o kapitale własnym banków

Bloomberg
Ministrowie finansów UE doszli do porozumienia o regułach dotyczących kapitału własnego banków, co jest decydującym etapem zwiększenia stabilności finansowej bloku i wzmocnienia Jednolitego Funduszu uporządkowanej Likwidacji banków (SRF/FRU).

Do porozumienia doszło po 18 miesiącach burzliwych negocjacji 28 krajów członkowskich o sposobie stosowania nowych światowych reguł dotyczących funduszy własnych banków, zmienionych po kryzysie finansowym z 2007-9 r. - Rada ministrów finansów UE osiągnęła porozumienie o generalnym podejściu do pakietu bankowego — ogłosił minister Wladislaw Goranow z Bułgarii, która przewodniczy w tym półroczu gremiom Unii.

Porozumienie otwiera drogę dalszym działaniom mającym wzmocnić fundusz SRF/FRU, który ministrowie zgodzili się wyposażyć w siatkę bezpieczeństwa, choć ostateczna decyzja o nim zostanie podjęta w czerwcu. Fundusz stanowiący część mechanizmu jednolitego likwidowania banków mających duże kłopoty SRM/MRU, wprowadzonego w strefie euro po kryzysie finansowym i kryzysie długu w 2009-12 r., ma być stosowany w postępowaniu upadłościowym banków, po wyczerpaniu innych mechanizmów pokrycia poniesionych strat. Obecnie wynosi 17 mld euro, ale to może nie wystarczyć w większym kryzysie bankowym.

Oba posunięcia wiążą się ze sobą, bo nowe reguły o funduszach własnych banków powinny zmniejszyć ryzyka finansowe, co pozwoli bardziej podzielić je na kraje strefy euro w formie wzmocnienia funduszu SRF/FRU. Zgodnie z postanowieniami umowy, którą musi być jeszcze zaaprobowana przez eurodeputowanych, unijne banki będą musiały spełniać pewne wymagania dotyczące kontroli nad udzielanymi pożyczkami i zapewniające, że banki dysponują stabilnymi środkami finansowania się.

Niemcy i Francja poparły w pełni to porozumienie, inne kraje przyjęły je z zastrzeżeniami. Włochy i Grecja wstrzymały się od głosu; twierdziły, że należałoby do czerwca dodać do niego inne o podziale ryzyka bankowego. Stanowisko Włoch można częściowo wyjaśnić tym, że dopiero tworzy nowy rząd.

Podział ryzyka

W ramach tej umowy Jednolita Rada Rozwiązywania banków (SRC/CRU) będzie dysponować jaśniejszymi uprawnieniami w ustalaniu wysokości rezerwowych funduszy własnych niezbędnych do ochrony przed bankructwem. Współczynnik minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) zostanie ustalony na 8 proc. wszystkich zobowiązań i funduszy własnych dużych banków. Rada będzie jednak mogła domagać się większych rezerw od banków, które uzna za niedostatecznie pewne albo mniejszych dla instytucji o większym kapitale.

Ministrowie uzgodnili korzystniejsze traktowanie dużych banków krajów należących do unii bankowej, np. niemieckiego Deutsche Banku, francuskiego Société Générale czy włoskiego UniCredit.

Drugie posunięcie dotyczące podziału ryzyka bankowego trzeba dopiero uzgodnić, a daleko do tego, choć jest jednym z filarów unii bankowej, która w zamiarach Unii Europejskiej miała wzmocnić sektor bankowy po kryzysie finansowym.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA