fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

W 2020 roku opłata za aplikacje adwokacką i radcowską wyniesie 6760 zł

123RF
Wzrost płacy minimalnej oznaczać będzie też wzrost opłaty rocznej za aplikację radcowską.

Na problem rosnących opłat zwraca uwagę reaktywowana inicjatywa „Porozumienie Aplikantów". W przyszłym roku ma nastąpić kolejne podniesienie płacy minimalnej (do 2600 zł), co w konsekwencji spowoduje dalszy wzrost opłaty. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską, opłata ta jest równa 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.

Czytaj także:

„Porozumienie Aplikantów" wskazuje, że od roku 2017 do nadchodzącego roku 2020, tj. w ciągu zaledwie 3 lat, przy zachowaniu obecnie obowiązującego współczynnika, opłata za aplikację wzrośnie o prawie 1600 zł.

Inicjatywa przypomina, że w 2017 roku aplikanci radcowscy, zobowiązani byli do uiszczenia opłaty szkoleniowej w wysokości 5200 zł. Jak wynika z przyjętego przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., nastąpi kolejne podniesienie płacy minimalnej, do kwoty 2600 zł, co spowoduje w konsekwencji dalszy i gwałtowny wzrost opłaty za aplikację, do kwoty 6760 zł.

- Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 32(1) ust. 3 ustawy o radcach prawnych wysokość opłaty powinna być ustalana przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia aplikantom właściwego poziomu wykształcenia, wysokość ustalonej w 2020 roku opłaty szkoleniowej, będzie w naszej opinii znacząco zawyżona, w stosunku do uzasadnionych kosztów szkolenia – pisze na Facebooku „Porozumienie Aplikantów".

Inicjatywa zamierza wysyłać do Ministra Sprawiedliwości – jako organu posiadającego wyłączne uprawnienia do decydowania o wysokości opłat za aplikacje – listów wraz z podpisami aplikantów popierających zasadność zmniejszenia opłaty.

W związku z powyższym pojawiła się inicjatywa wysłania do Ministra Sprawiedliwości jako organu posiadającego wyłączne uprawnienia do decydowania o wysokości opłat za aplikacje, listów wraz z podpisami aplikantów popierających zasadność jej zmniejszenia.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA