fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin komorniczy 2016

Ministerstwo Sprawiedliwości
W najbliższy czwartek i piątek na terenie całego kraju przeprowadzony zostanie egzamin komorniczy.

Do egzaminu zostało dopuszczonych 605 osób, które do egzaminu podejdą w siedmiu komisjach egzaminacyjnych, tj. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

W trakcie dwóch dni egzaminu komorniczego, zdający opracowywać będą po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, iż począwszy od ubiegłego roku zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, z której to możliwości skorzysta około 50 % zdających.

Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z przyniesionych w tym celu własnych laptopów. Natomiast resort sprawiedliwości przygotował wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi.

Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu razem z zadaniami egzaminacyjnymi.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu komorniczego dla zdających karmiących dziecko piersią. Zdająca taka ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego, a zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko – prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA