fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 9 października 2019

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (DzU z 24 września 2019 r., poz. 1811)
- ustawa z 31 lipca 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie 17 lutego 2018 r. (DzU z 24 września 2019 r., poz. 1812)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 24 września 2019 r., poz. 1814)
- rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego (DzU z 24 września 2019 r., poz. 1817)
- art. 61 ustawy z 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (DzU z 8 października 2019 r., poz. 1901)
- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (DzU z 8 października 2019 r., poz. 1906)
- art. 4 ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - z mocą od 30 września 2019 r. (DzU z 8 października 2019 r., poz. 1907)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA