fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 14 sierpnia 2019

- rozporządzenie ministra energii z 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (DzU z 23 lipca 2019 r., poz. 1369)
- rozporządzenie ministra finansów z 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej (DzU z 30 lipca 2019 r., poz. 1410)
- rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DzU z 30 lipca 2019 r., poz. 1415)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 30 lipca 2019 r., poz. 1417)
- ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 13 sierpnia 2019 r., poz. 1518)
- art. 6 pkt 10 i 11, art. 7 pkt 2, art. 9 i art. 23 1520 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 sierpnia 2019 r., poz. 1518)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 13 sierpnia 2019 r., poz. 1521)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA