fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 12 maja 2020 r.

• ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie, art. 3 pkt 3 oraz art. 6 które obowiązują od 12 marca (DzU z 11 marca 2020 r., poz. 400)
• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (DzU z 27 kwietnia 2020 r., poz. 751)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany, oraz ich liczby przypadającej na jeden statek (DzU z 27 kwietnia 2020 r., poz. 753)
• rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 kwietnia 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR (DzU z 27 kwietnia 2020 r., poz. 757)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA