fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 7 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności (DzU z 6 maja 2019 r., poz. 822)
• rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (DzU z 6 maja 2019 r., poz. 827)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (DzU z 6 maja 2019 r., poz. 829)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (DzU z 6 maja 2019 r., poz. 830)
• rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU z 6 maja 2019 r., poz. 831)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA