fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 7 maja 2021 r.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia (DzU z 6 kwietnia 2021 r., poz. 627)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 22 kwietnia 2021 r., poz. 738)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (DzU z 6 maja 2021 r., poz. 855)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 6 maja 2021 r., poz. 856)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA