fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 4 kwietnia 2020 r.

• rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2020 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (DzU z 20 marca 2020 r., poz. 484)
• rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego (DzU z 20 marca 2020 r., poz. 487)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (DzU z 3 kwietnia 2020 r., poz. 585)
• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich (DzU z 3 kwietnia 2020 r., poz. 587)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 3 kwietnia 2020 r., poz. 588)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 589)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 17 marca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 590)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 591)
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 592)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA