TK ogłosi wyrok ważny dla antyszczepionkowców

We wtorek 9 maja Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej kobiety, która kwestionuje zgodność z konstytucją obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym. Pięcioosobowemu składowi sędziów TK ma przewodniczyć Julia Przyłębska.

Publikacja: 08.05.2023 18:02

Julia Przyłębska

Julia Przyłębska

Foto: TK

Autorką skargi do Trybunału (SK 81/19) jest A.D. - matka, która nie poddała swojego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, za co została ukarana grzywną.  Postanowienie o nałożeniu grzywny zaskarżyła do sądu administracyjnego, ale skarga została oddalona. Podobnie jak skarga kasacyjna wniesiona do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny  stwierdził, że skoro istnieje obowiązek szczepienia dziecka, to zgodne z prawem jest nakładanie na rodziców małoletnich dzieci grzywien w celu przymuszenia do wykonania tych zabiegów medycznych.

Czytaj więcej

Antyszczepionkowcy kontra reszta świata. „Co jest gorsze, cynizm czy wiara w spiskowe teorie?”

Skarżąca podkreśla, że ani ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ani rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, które są w przypadku szczepień źródłami prawa powszechnie obowiązującego, nie precyzują terminu, kiedy obowiązek zaszczepienia dziecka staje się wymagalny. Mimo to organy administracji publicznej, a także sądy, wyprowadzają datę wymagalności obowiązku z Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego pt. Program Szczepień Ochronnych, który nie mieści się w katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

Zdaniem A.D. przepisy o szczepieniach naruszają jej prawo do prywatności oraz prawo do decydowania o swoim życiu osobistym. Regulacje te wyłączają bowiem możliwość odmowy poddania się szczepieniom. Ograniczenie praw konstytucyjnych nie zostało bowiem określone w ustawie. Lista chorób, przeciwko którym należy zaszczepić dziecko wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia - aktu prawnego o randze niższej niż ustawa. Ilość dawek poszczególnych szczepionek jak również lata i miesiące, w których należy podać dziecku szczepionkę wynika już Komunikatu nt. Programu Szczepień Ochronnych

Zdaniem A.D. ograniczenie prawa do prywatności i prawa do decydowania o swoim życiu nie jest konieczne. Wskazuje ona przykłady państw (Dania, Estonia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Finlandia, Niem-cy, Litwa, Malta, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Norwegia czy Wielka Brytania), które zniosły obowiązek szczepień prewencyjnych. W innych państwach obowiązkowe jest szczepienie mniejszą ilością szczepionek np. w Belgii czy Francji. Obowiązek szczepień w podobnym zakresie co w Polsce występuje zaś w większości w byłych krajach socjalistycznych takich jak Słowenia, Słowacja, Czechy, Łotwa, Węgry czy Bułgaria.

Jaka będzie decyzja TK? Odpowiedź we wtorek o godz. 9.30. Wyrok wyda TK w składzie:  Julia Przyłębska - przewodniczący,  Justyn Piskorski - sprawozdawca,   Zbigniew Jędrzejewski,  Krystyna Pawłowicz i Bogdan Święczkowski.

Czytaj więcej

Trybunał: szczepienia nie w pełni zgodne z Konstytucją

Autorką skargi do Trybunału (SK 81/19) jest A.D. - matka, która nie poddała swojego dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, za co została ukarana grzywną.  Postanowienie o nałożeniu grzywny zaskarżyła do sądu administracyjnego, ale skarga została oddalona. Podobnie jak skarga kasacyjna wniesiona do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny  stwierdził, że skoro istnieje obowiązek szczepienia dziecka, to zgodne z prawem jest nakładanie na rodziców małoletnich dzieci grzywien w celu przymuszenia do wykonania tych zabiegów medycznych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości