Za udział w eksperymencie medycznym nie będzie można od uczestnika pobierać opłat. Taka poprawka została wpisana podczas prac w Sejmie do projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Posłowie chcą też, by pacjent nie musiał iść do lekarza po receptę na szczepionkę przeciw grypie – receptę otrzyma w aptece.

W ustawie mają zostać określone zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badań klinicznych. Przede wszystkim przewiduje ona rozwiązania, które mają zapewnić ochronę uczestników badań. Zostanie utworzony Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, który będzie finansowany z wpłat sponsorów. Funduszem będzie dysponował rzecznik praw pacjenta. To do rzecznika i sponsora badań poszkodowani będą mogli zgłaszać roszczenia. Wysokość składki będzie uzależniona od liczby uczestników badania klinicznego.

Czytaj więcej

Badania kliniczne po nowemu

Gdy osoba poszkodowana nie będzie zadowolona z wysokości świadczenia, będzie mogła dochodzić roszczeń w sądzie, na zasadach ogólnych. Dodatkowo, badacz i sponsor będą musieli posiadać ubezpieczenie OC w związku ze szkodami, które mogą wyrządzić podczas badania.

Projekt nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Pięć organizacji zwróciło się do przewodniczących sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia z apelem o przywrócenie przepisu, który umożliwi wnoszenie opłat przez uczestników badań klinicznych . Został on wykreślony z projektu na etapie prac rządowych.

Etap legislacyjny: skierowano do Komisji Zdrowia