Serwis rynekzdrowia.pl przypomina, że projekt na niemal rok utknął w konsultacjach publicznych. Teraz opublikowano raport z tego procesu (dostępny pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12355717/12849358/12849361/dokument599151.docx).  Zawarto w nim kilkaset uwag wraz z komentarzem Ministerstwa Zdrowia, które część wniosków uwzględniło, inne odrzuciło.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych ma regulować 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Czytaj więcej

Zmiany w leczeniu zdrowia psychicznego. Psychoterapeuta do uregulowania

Przepisy mają określać warunki i zasady wykonywania tych zawodów, a także zagadnienia dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności zawodowej wymienionych medyków.

Projekt ustawy wprowadza mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, którzy posiadają określone przepisami prawa kwalifikacje zawodowe.

Każda z tych osób będzie miała obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego. Dlatego ma im przysługiwać  6 dni dodatkowego płatnego urlopu szkoleniowego, który będzie mógł być wykorzystany na realizację tego obowiązku bez uszczerbku dla własnego urlopu wypoczynkowego.

Wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny mają podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.