Ministerstwo Zdrowia podaje, że takie świadczenie będą mogły wykonywać placówki medyczne, którzy posiadają oddział szpitalny o profilu urologia lub oddział o profilu chirurgia onkologiczna i blok operacyjny.

W tym zakresie został wprowadzony do 1 stycznia 2023 r. okres przejściowy. To oznacza, że ośrodek, który zamierza realizować takie świadczenie systemem robotowym, będzie musiał wykazać, że w 2022 r. wykonał rocznie co najmniej 100 operacji usunięcia prostaty z powodu nowotworu przy użyciu różnych metod.

Operacje będzie mógł przeprowadzać lekarz, który ma w tym zakresie doświadczenie. Zabieg może być wykonywany przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii lub chirurgii onkologicznej lub chirurgii czy chirurgii ogólnej, posiadającego udokumentowane doświadczenie pokazujące, że przeprowadził co najmniej 50 zabiegów prostatektomii z zastosowaniem systemu robotowego w ostatnim roku lub średnio 50 w ostatnich dwóch latach. Powinno to być potwierdzone przez właściwego konsultanta wojewódzkiego.

W zakresie tego warunku również został ustanowiony okres przejściowy do 1 stycznia 2023 r.

Nowotwór prostaty jest u mężczyzn w Polsce na drugim miejscu zarówno pod względem zapadalności, jak i umieralności z powodu nowotworów złośliwych. Większość zachorowań przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia (87 proc. zachorowań występuje po 60. roku życia, ponad 50 proc. – po 70. roku życia).