Nowe przepisy maja zapewnić pacjentom środki prawne umożliwiające uzyskanie świadczenia kompensacyjnego z tytułu wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych bez konieczności rozpoczynania procedury sądowej. 

Na podstawie ustawy zostanie powołany Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, którego celem będzie wypłata świadczeń. Zasilany on będzie z wpłat podmiotów, które zawarły z Polską umowy na dostawy szczepionek, ale także z opłat za złożenie wniosku o wypłatę świadczenia (opłata wynosi 200 zł). W pierwszym roku funkcjonowania przewidziano również przychód w postaci wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 milionów zlotych. Decyzję o wypłatach podejmować ma Rzecznik Praw Pacjent, przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej

Świadczenia kompensacyjne za NOP zostają w Sejmie

Ustawa przewiduje również wysokość świadczeń:

1) obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3000 zł;

2) hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 000 zł;

3) hospitalizacji trwającej (w sześciu przedziałach) od 14 do powyżej 120 dni – od 10 000 zł do 100 000 zł - proporcjonalnie do okresu hospitalizacji.

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku wprost określonego w ustawie innego zdarzenia – w zależności od jego czasu trwania i rodzaju, o kwoty od 5 000 do 20 000 zł. Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł.

Łączna suma świadczenia kompensacyjnego nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia za zdarzenia, które wystąpiły przed wejściem w życie ustawy spowodowane przyjęciem szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 upływa 31 grudnia 2022 roku.

Przepisy dotyczą szczepień przeciwko COVID-19 przyjętych 26 grudnia 2020 roku oraz pozostałych szczepień ochronnych wskazanych w akcie przyjętych po 1 stycznia 2023 roku.