Taką decyzję Naczelna Rada Adwokacka podjęła na posiedzeniu plenarnym 24 listopada 2018 r.

Jak czytamy na stronie adwokatura.pl, celem inicjatywy jest systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w taki sposób, aby pomoc prawna była świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych, bez jednoczesnego naruszania uprawnień innych zawodów prawniczych.

NRA przypomina, iż obecnie usługi prawnicze w Polsce mogą świadczyć wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną oraz posiadane uprawnienia, tj. niezależnie od wykształcenia, doświadczenia i przygotowania zawodowego. Podmioty tej branży działają na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

- Obywatelska inicjatywa ustawodawcza ma na celu zwiększyć zakres ochrony osób, które korzystają z usług prawniczych, a docelowo zapewnić skuteczną ochronę interesów majątkowych i niemajątkowych uczestników obrotu prawnego w Polsce - zapewnia adwokatura.