Firmom przybywa praw, ale też obowiązków

Przedsiębiorcy muszą na bieżąco śledzić zmiany przepisów, by spełniać rosnące wymogi i móc korzystać z możliwości, jakie dają nowe regulacje.

Publikacja: 05.04.2024 04:00

Paweł Barański partner, szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce

Paweł Barański partner, szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: KPMG

Gospodarka ulega ciągłym zmianom, a to, co jeszcze kilka lat temu było jedynie ideą, teraz jest standardem, bez którego nie można prowadzić działalności.

Fundacja rodzinna

Długo wyczekiwanym rozwiązaniem problemów dotyczących sukcesji międzypokoleniowej jest fundacja rodzinna. Jest ona w założeniu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem firmy rodzinnej i stanowiącym zabezpieczenie majątkowe grupy osób wskazanej przez fundatora – w praktyce najczęściej rodziny, umożliwiającym efektywne przeprowadzenie procesu sukcesji rodzinnej działalności biznesowej.

Poza godzeniem interesów związanych z działalnością gospodarczą i interesów prywatnych fundacja rodzinna podlega opodatkowaniu na bardzo korzystnych zasadach. Fundacja ta jest m.in. zwolniona podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych, a dopiero przekazanie mienia beneficjentom z tzw. grupy zerowej albo spełnienie na ich rzecz świadczeń jest opodatkowane, i to stawką 15 proc.

Strategia ESG

Trendy ostatnich lat, związane z globalnymi działaniami mającymi na celu zrównoważony rozwój oraz łagodzenie zmian klimatu, spowodowały radykalną zmianę postrzegania ESG przez wielu interesariuszy. ESG to obecnie nie tylko lista wskaźników, w ramach których przedsiębiorstwa raportują informacje środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. Zmiany te coraz silniej wpływają na warunki prowadzenia działalności także w Polsce.

Wpływ ESG na politykę podatkową i regulacyjną w Polsce jest wielowymiarowy, obejmując nie tylko aspekty środowiskowe i społeczne, ale również szeroko pojęte zarządzanie i sprawozdawczość. Firmy muszą adaptować się do tych zmian, by nie tylko spełniać rosnące wymogi regulacyjne, ale również by korzystać z możliwości finansowania i zachęt podatkowych związanych z zieloną transformacją.

Program współdziałania

Rozwój biznesu i idący za tym stopień jego skomplikowania i ryzyka nie pozostaje poza sferą zainteresowań prawodawcy, który proponuje instytucje prawne ułatwiające prowadzenie działalności. Nie sposób pominąć stosunkowo nowego rozwiązania, jakim jest Program Współdziałania. Jest to nowa forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, a udział w programie gwarantuje uzyskanie wielu korzyści przez podatnika, jak pewność stosowania prawa podatkowego, dostosowanie formy i częstotliwości nadzoru szefa KAS, zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę w określonych sytuacjach czy nawet ich nienaliczanie, niewszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia, możliwość zawierania porozumień w sprawie ustalania cen transferowych i wiele innych.

Sprawozdawczość podatkowa

Ostatnie lata to także sporo przedsięwzięć związanych z polityką fiskalną. Na szereg podmiotów została lub zostanie bowiem nałożona duża liczba nowych obowiązków sprawozdawczych.

Przykładowo na horyzoncie rysuje się opublikowany niedawno nowy projekt ustawy implementującej dyrektywę DAC7 czy obowiązki wynikające z wprowadzenia regulacji Pillar II. Nie należy zapominać o kwestiach dotyczących granicznego podatku węglowego (CBAM), będącego częścią polityki klimatycznej realizowanej w ramach inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu, czy też o obowiązkach raportowych w zakresie ESG zgodnie z nowymi wytycznymi, tj. nową Dyrektywą CSRD w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Materiał partnera: KPMG

Materiał partnera: KPMG

Gospodarka ulega ciągłym zmianom, a to, co jeszcze kilka lat temu było jedynie ideą, teraz jest standardem, bez którego nie można prowadzić działalności.

Pozostało 94% artykułu
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt