Projekt przewiduje ustalenie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów w wysokości od 4300 zł do 6500 zł (było 4 tys. do 6 tys. zł).

Zmiana ma dotyczyć wynagrodzeń zasadniczych wypłacanych od 1 stycznia 2023 r. Wynika to z potrzeby stosowania regulacji wprowadzonych ustawą budżetową, obowiązujących od 1 stycznia 2023 r., a także zagwarantowania wynikających z nich praw pracowniczych tej grupy zawodowej.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

W sądach i prokuraturze mają dość pracy za grosze