Jak czytamy na stronie Adwokatury, porozumienie, podpisane przez mec. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, zakłada wdrożenie produkcji mLegitymacji w pierwszym kwartale 2023 r.

Z aplikacji będą mogli korzystać adwokaci i aplikanci adwokaccy wpisani do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz posiadający aktywną usługę mObywatel.

Elektroniczna legitymacja adwokatów i aplikantów adwokackich będzie równoważnym dla tradycyjnej legitymacji sposobem identyfikowania adwokatów i aplikantów adwokackich w ramach całego systemu wymiaru sprawiedliwości i przed organami administracji publicznej.

Czytaj więcej

Rosati: adwokaci w większości są przeciwni umowie o pracę i KZA to potwierdził