Bardzo duża liczba zmian podatkowych nie idzie w parze z ich jakością. Rośnie więc znaczenie inicjatyw, które mają na celu poprawić jakość przepisów. W tej kategorii rankingu nagradzamy firmy zaangażowane w tworzenie dobrego prawa podatkowego. Uczestników rankingu prosiliśmy o podanie osiągnięć, takich jak udział w pracach legislacyjnych związanych z tworzeniem przepisów podatkowych, opiniowanie projektów, komentowanie działań podejmowanych przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe oraz wystąpienia w przełomowych sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Walka przed TSUE

Nagrody w tej dziedzinie przyznajemy z podziałem na firmy z wielkiej czwórki oraz mniejsze podmioty. Wyboru dokonała kapituła redakcyjna, w skład której weszli: zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Tomasz Pietryga, szefowa działu prawa Anna Wojda, zastępcy szefa działu prawa Marek Kobylański i Wojciech Tumidalski oraz dziennikarze zajmujący się prawem podatkowym Aleksandra Tarka i Przemysław Wojtasik.

Nagrody za zaangażowanie w tworzenie dobrego prawa podatkowego

Nagrody za zaangażowanie w tworzenie dobrego prawa podatkowego

Rzeczpospolita

Wśród największych firm kapituła redakcji „Rzeczpospolitej” nagrodziła PwC za korzystne dla podatników orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie stawki VAT na dania typu fast food. TSUE potwierdził w tej spektakularnej sprawie (z 22 kwietnia 2021 r. C-703/19), że przy sprzedaży posiłków na wynos stosuje się 5 proc. VAT. Tymczasem minister finansów w interpretacji ogólnej z 2016 r. uznał taką sprzedaż za opodatkowaną 8 proc. VAT.

Członkowie kapituły docenili praktyczne znaczenie wyroku dla podatników. Jego efektem było pozytywne zakończenie wielu sporów przed sądami. Wyrok doprowadził też do ukształtowania jednolitej linii orzeczniczej NSA, zgodnie z którą sprzedaż dań na wynos podlega 5 proc. VAT, zaś praktyka organów podatkowych różnicująca stawki VAT na fast food narusza unijną zasadę neutralności i konkurencyjności. Co istotne, wielu podatników uzyskało wielomilionowe kwoty zwrotów VAT za okres „dostosowania się” do poglądu ministra.

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa

Skutki finansowe

Wśród mniejszych firm kapituła redakcyjna wyróżniła Grant Thornton za błyskawicznie przygotowane wyliczenia skutków finansowych Polskiego Ładu i jego kolejnych modyfikacji. Eksperci Grant Thornton jako pierwsi publikowali tabele z wyliczeniami, w jaki sposób zmiany podatkowe wpłyną na wynagrodzenia pracowników i dochody przedsiębiorców.

Firma Grant Thornton jest też mocno zaangażowana w inne działania na rzecz dobrej legislacji. Od ośmiu lat prowadzi projekt badawczy „Barometr prawa”, który cyklicznie monitoruje jakość prawa w Polsce, szczególnie podatkowego.