Ubiegły rok okazał się dobry dla doradców podatkowych, pomimo wciąż trwającej pandemii. Większość firm odczuła ożywienie. Swoje przychody za 2021 r. udostępniło nam 64. spośród 79 firm biorących udział w zestawieniu. 55 z nich poprawiło swoje wyniki finansowe, zaś 7 odnotowało spadek. Przychody jednej firmy pozostały bez zmian, a inna z firm nie przedstawiła danych za poprzedni rok.

Na dobrą koniunkturę wpłynęły przede wszystkim liczne zmiany podatkowe, wprowadzane na początku i w trakcie 2021 roku. Dzięki Polskiemu Ładowi rok 2022 r. może być dla doradców jeszcze lepszy.

Sukcesy mimo pandemii

Pierwsze miejsce, tak jak w poprzednich latach, zajęła firma EY, z przychodami wynoszącymi 306 mln zł. To wzrost o ponad 26 mln zł. Przychody największych firm za ubiegły rok po raz pierwszy w naszym zestawieniu przekroczyły próg 300 mln zł.

Jak wskazuje Mateusz Pociask, partner zarządzający EY Polska, lider Zespołu Doradztwa Podatkowego i Prawnego, rynek doradców podatkowych znajduje się dopiero w przededniu największych wyzwań. - W najbliższych miesiącach gospodarczy efekt kuli śnieżnej powstały z połączenia skutków pandemii, wojny w Ukrainie oraz zmian w systemie podatkowym będzie nabierał coraz większego rozpędu. Sprawia to, że rosnąć będzie przewaga firm doradczych umiejętnie łączących doświadczenie z elastycznością oraz wykorzystywaniem innowacyjnych narzędzi - mówi Mateusz Pociask.

Na miejsce drugie z trzeciego awansowała firma Deloitte, z wynikiem 301 mln zł, po wzroście przychodów aż o 62 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. To poprawa wyników o 26 proc.

Na trzecim miejscu jest firma PwC, której przychody wzrosły o ponad 10 mln zł, do 255 mln zł.

rp.pl

Zmiana przepisów to więcej pracy

Czwarte miejsce należy do firmy KPMG, z przychodami bliskimi 235 mln zł. KPMG odnotowała wzrost przychodów o blisko 35 mln zł.

Według Pawła Barańskiego, partnera, szef działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce, w najbliższych latach można spodziewać się zwiększonego popytu na usługi compliance oraz zaawansowane podatkowe narzędzia informatyczne.

- Compliance nie dotyczy już tylko prostych rozliczeń VAT czy CIT. Obecnie w jego zakres coraz częściej wchodzi tematyka cen transferowych, podatku u źródła, czy raportowania schematów podatkowych. Zmiany przepisów i coraz większy nacisk na zapewnienie należytej staranności w zakresie rozliczeń podatkowych zapewne wpłynie na zwiększenie zainteresowania takimi usługami - mówi Paweł Barański.

Bardzo dobrymi wynikami mogą pochwalić się też firmy spoza wielkiej czwórki. Przychody piątej w tym zestawieniu firmy MDDP wzrosły o 8 mln zł, osiągając 65 mln zł.

Wiele firm poprawiło wyniki

Szóste miejsce należy do firmy Crido, z przychodami rzędu 63 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 10 mln zł.

Na miejsce siódme z ósmego awansowała firma TPA Poland, której przychody zwiększyły się o 4 mln zł, do 29,5 mln zł. Na miejsce ósme z dziewiątego awansowała firma Rödl & Partner, dzięki wzrostowi przychodów o blisko 6 mln zł, do poziomu 29,4 mln zł.

Z kolei Kancelaria ISP Modzelewski i Wspólnicy spadła w naszym zestawieniu z miejsca siódmego na dziewiąte. Jej przychody za 2021 r. zmniejszyły się o 3,3 mln zł i wyniosły 24,7 mln zł.

Pierwszą dziesiątkę zamyka kancelaria GWW z przychodami 22,7 mln zł, która w poprzednim roku była 11. Jej przychody wzrosły o 4,2 mln zł.

Awans odnotowała również jedenasta w naszym zestawieniu kancelaria Dentons, po wzroście przychodów o blisko 2,5 mln zł do blisko 20 mln zł. Swój wynik poprawiła również firma Grant Thornton. Po wzroście o 4,2 mln zł do 19,4 mln zł przeskoczyła z miejsca 13. na 12.

Wzrosty i spadki

Z zebranych przez nas danych wynika, że część firm osiągnęła spektakularne sukcesy. Największy wzrost przychodów w ujęciu procentowym odnotowała kancelaria Solveo Advisory. Po wzroście o 97 proc. jej przychody wyniosły 2,8 mln zł.

Kancelaria została założona trzy lata temu przez doradców pracujących wcześniej dla jednej z firm z wielkiej czwórki.

Jak mówi Jakub Walczak, doradca podatkowy, partner w Solveo Advisory, wzrost przychodów to efekt zarówno dobrej koniunktury na rynku doradztwa podatkowego, jak też rozwoju kancelarii i zwiększania bazy klientów.

- Na rynku wciąż jest miejsce dla mniejszych podmiotów. Dzięki ustawodawcy zapotrzebowanie na usługi doradztwa podatkowego stale rośnie. Liczne zmiany i komplikacja przepisów sprawia, że klientom trudno jest samodzielnie wywiązać się nawet z podstawowych obowiązków podatkowych - mówi Jakub Walczak.

Dużym wyzwaniem będzie przykładowo prawidłowe rozliczenie PIT za 2022 r., z uwzględnieniem wprowadzanych w trakcie roku zmian.

- Spodziewamy się, że w tym okresie pomocy szukać będą nie tylko pracownicy, ale i działy kadrowo-płacowe naszych klientów. To do nich w pierwszej kolejności będą się ustawiać kolejki z pytaniami i „reklamacjami” - dodaje Walczak.

Przychody kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy wzrosły o 92 proc., do 1,4 mln zł.

Duże wzrosty procentowe zanotowały też kancelarie: Tributis Group (61 proc.), KMS Skibicki (61 proc.), Zimny (59 proc.), LTCA Zarzycki Niebudek (51 proc.) i BTTP (51 proc.).

Są też w naszym zestawieniu firmy, których wyniki pogorszyły się w porównaniu z poprzednim rokiem. Największy spadek w ujęciu procentowym - 38 proc., do poziomu 0,35 mln zł - odnotowała kancelaria Henryk Dzwonkowski. Największy spadek kwotowy - o 3,3 mln zł - odnotowała kancelaria ISP Modzelewski i Wspólnicy.

rp.pl

Rzeczpospolita

Największe firmy wg przychodów w mln - pełna tabela

Największe firmy wg przychodów w mln - pełna tabela

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa