Według propozycji ORA kwota wzrosłaby ze  135 zł do 170 zł dla adwokatów czynnych zawodowo; z 79 zł do 110 zł dla adwokatów emerytów i rencistów czynnych zawodowo; z 90 zł do 110 zł dla adwokatów posiadających wpis bierny i z 50 zł do 60 zł dla aplikantów adwokackich.

Ale obliczając wpływy do kasy łódzkiej ORA, trzeba je uszczuplić o 5 zł, bo o tyle wzrósł odpis na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej, która finansuje prowadzone na rzecz adwokatów prace informatyczne.

Czytaj więcej

Cięcie składek w samorządzie adwokackim

– W istocie jest to waloryzacja – uważa adwokat Jarosław Wyrwas, skarbnik rady. Jak dodaje, ostatnie podwyższenie kwot składek samorządowych miało miejsce niemal 16 lat temu, w 2006 r. Od tej daty w istotny sposób zmieniły się koszty działalności rady, więc wzrostowi powinny podlegać również dochody członków Izby. Musi to prowadzić do wniosku, że od pewnego momentu realna wartość składki spadała i konieczne były działania naprawcze – dodaje skarbnik.