Minister rozwoju chce znieść minimalne stawki opłaty stosowane przez rzeczników patentowych.

W tym celu proponuje zmianę art. 13 ustawy o rzecznikach patentowych. Przepis ten daje delegację ustawową ministrowi sprawiedliwości do wydania rozporządzenia w sprawie określenia wspomnianych stawek. Nowela przewiduje, że będzie ona w przyszłości dotyczyła wyłącznie stawek minimalnych w sporach sądowych. Minister sprawiedliwości nie będzie już określał stawek dla umów zawieranych przez rzeczników z ich klientami. Strony będą miały więc pełną swobodę.

Zmiana nie jest przypadkowa. Minister rozwoju w ten sposób chce uwzględnić uwagi Komisji Europejskiej skierowane do RP. Wynika z nich, że narzucenie stawek minimalnych w stosunkach umownych ogranicza swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez osoby wykonujące ten zawód.

Nowelizacja przewiduje też, że zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne