Kary za niesegregowanie śmieci

Osoby, które nie będą chciały segregować śmieci zapłacą za ich wywóz jeszcze więcej niż obecnie.

Aktualizacja: 05.07.2019 13:30 Publikacja: 05.07.2019 12:56

Kary za niesegregowanie śmieci

Foto: AdobeStock

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Teraz akt trafi do senatu. Dokument przewiduje wprowadzenie podwyższonej opłaty dla właścicieli nieruchomości nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Określi ją rada gminy. Opłata nie będzie mogła być niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.


Natomiast w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (mimo, że zadeklarował segregację), podmiot je odbierający przyjmie je jako zmieszane, o czyn powiadomi samego zainteresowane jak i wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powyższe stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydania decyzji administracyjnej – która uwzględniać już będzie wysokość opłaty podwyższonej.

„Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika” – zastrzeżono w uzasadnieniu.

Zachęcać do ekologicznego życia ma również zmiana w zakresie opłaty recyklingowej. Jak wskazuje resort środowiska 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek pobierania przez prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Powyższą opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem tzw. zrywek.

„Po analizie wstępnych danych z pierwszego roku obowiązywania opłaty recyklingowej daje się zauważyć tendencję oferowania przez prowadzących jednostki handlowe, w miejsce toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, toreb z tworzywa sztucznego o nieco większej grubości, np. 51 mikrometrów. Tym samym torby te nie podlegają opłacie recyklingowej i mogą być oferowane przez prowadzących jednostki handlowe za dowolną opłatą lub nawet za darmo” – podkreślono w uzasadnieniu. 

Skutkiem powyższego będzie objęcie opłatą recyklingową wszystkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem tych bardzo lekkich.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Teraz akt trafi do senatu. Dokument przewiduje wprowadzenie podwyższonej opłaty dla właścicieli nieruchomości nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Określi ją rada gminy. Opłata nie będzie mogła być niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.


Natomiast w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (mimo, że zadeklarował segregację), podmiot je odbierający przyjmie je jako zmieszane, o czyn powiadomi samego zainteresowane jak i wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powyższe stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydania decyzji administracyjnej – która uwzględniać już będzie wysokość opłaty podwyższonej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej