Do redakcji zgłosił się czytelnik, który miał problem z załatwieniem tej sprawy w jednym z urzędów miejskich - w związku z odległą datą wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

"Na wzorze wniosku o wydanie przez urzędnika gminy pełnomocnictwa jest zapis, który niektórym urzędnikom sprawia problem. Jednym z załączników do wniosku ma być "kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Aktualność jest interpretowana jako "wydanie w nieodległym terminie". Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że chodzi w tym wypadku o orzeczenie czasowe. Orzeczenie bezterminowe jest ważne, nawet jeśli zostało wydane bardzo dawno temu - napisał.

O stanowisko w tej sprawie zwróciliśmy się do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dla oceny aktualności orzeczenia o niepełnosprawności nie ma znaczenia data jego wydania, tylko jego ważność. Zgodnie z art. 1 w związku z art. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=257066]ustawy o rehabilitacji[/link], osobami niepełnosprawnymi są osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona stosownym orzeczeniem.

[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C31C573EA8F203AD9388601472158A33?id=170307]Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU Nr 139 poz. 1328, ze zm.) [/link] w § 13 ust. 2 stanowi, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera między innymi okres, na jaki zostało wydane.

W związku z tym przez aktualne orzeczenie należy rozumieć okres na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności, a nie datę wydania tego orzeczenia - wyjaśnia Krzysztof Kosiński, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na głosowanie przez pełnomocnika pozwala art. 49a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=351412]ustawy z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2010 r. Nr 72 poz. 467)[/link]. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne z nimi na mocy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze. zm. )[/link], może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta.