Taka jest ostateczna wczorajsza decyzja rządu. Powodem opóźnienia jest organizacja procedur przygotowawczych i technicznych wydawania nowych dokumentów – m.in. certyfikacja poziomu bezpieczeństwa, oprogramowanie itp. Przedłuża się także postępowanie przetargowe na dostawę blankietów dowodów osobistych. W trakcie przetargu bowiem oferenci złożyli odwołania, które zgodnie z prawem były rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą, a to wpłynęło z kolei na przedłużenie postępowania.

Wybór producenta blankietów odbywa się bowiem w formie dialogu konkurencyjnego. Dbając o środki budżetowe, MSWiA chciało wybrać ofertę jak najlepszą pod względem jakości i ceny.

Rząd zapewnia, że ma pieniądze na wprowadzenie nowych dowodów osobistych. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 370 mln zł. W dodatku Unia Europejska gwarantuje nam jego dofinansowanie w wysokości 85 proc.

W nowym dowodzie nie będzie już informacji o miejscu zameldowania, rysopisu i wzoru podpisu właściciela. Pojawi się za to informacja o obywatelstwie i mikroczip. Ma być z nim nie tylko praktyczniej, ale i bezpieczniej.

O dokument będzie się można starać w dowolnej gminie, ale zostanie wydany wyłącznie na terytorium Polski. Dopuszcza się składanie wniosku także przez Internet. Po odbiór dowodu trzeba się jednak będzie zgłosić osobiście.

Etap legislacyjny:

- skierowany do Sejmu

Czytaj również:

Nowe dowody osobiste od 2013 roku

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Zobacz serwisy:

Administracja i informatyzacja

Prawo dla Ciebie » W urzędzie

Twoje prawo » Dane osobowe