Kto ma reprezentować miasto lub powiat w sprawie o alimenty

Trójka sędziów SN skierowała na skład siódemkowy pytania o reprezentację miejskich (powiatowych) ośrodków pomocy społecznej w sprawach o roszczenia alimentacyjne.

Publikacja: 08.07.2024 04:30

Kto ma reprezentować miasto lub powiat w sprawie o alimenty

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie (określanymi w miastach na prawach powiatu – miejskimi). Kierownik takiego centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Zgodnie z kolei z art. 87 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem (przed sądem) może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

Wydawałoby się więc, że sprawa pełnomocnika jest prosta, a okazała się skomplikowana w sprawie wytoczonej przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, który działając na rzecz małoletniego dziecka, wystąpił z dwoma pozwami o zasądzenie od matki i ojca tego dziecka po 300 zł miesięcznych alimentów.

Oba pozwy (przyjęte przez sąd do wspólnego rozpoznania) podpisała pracowniczka tego ośrodka, dołączając do pozwów pełnomocnictwo do reprezentowania dyrektora ośrodka przed sądem. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza wezwał jednak dyrektora do osobistego podpisania pozwów, ale owa pracowniczka odpisała, wskazując na przepis k.p.c., zgodnie z którym pełnomocnikiem dyrektora ośrodka pomocy społecznej może być jego pracownik. W tej sytuacji sędzia SR zarządził zwrot pozwu, a rozpatrując zażalenie ośrodka, Sąd Okręgowy w Krakowie w osobie sędziego Pawła Wicherka powziął wątpliwości, kto w takiej sprawie ma reprezentować powoda, które zawarł w rozbudowany pytaniu prawnym do SN:

– czy w sprawie o roszczenia alimentacyjne, w której powodem jest dyrektor miejskiego (powiatowego) ośrodka pomocy społecznej, jego pełnomocnikiem może być przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego, a w razie odpowiedzi twierdzącej:

– czy w miastach na prawach powiatu (taki status ma m.in. Kraków) wyznacza go prezydent miasta, czy rada miasta, czy też dyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej.

A w razie udzielenia odpowiedzi, że jest to dyrektor miejskiego ośrodka:

– czy ten dyrektor wyznacza przedstawiciela przez udzielenie mu pełnomocnictwa, czy też wyznaczenie to winno nastąpić odrębnie od udzielenia pełnomocnictwa (gdyż są to różne umocowania).

– Prawo nie wskazuje jasno, czy osobę, która ma zostać pełnomocnikiem w sprawach o alimenty, winien wskazać, jak wprost wynika art. 87 k.p.c., organ gminy (rada gminy, prezydent miasta), czy dyrektor ośrodka pomocy społecznej, który jest właściwy w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Kwestia jest ważna, gdyż nienależyte umocowanie pełnomocnika prowadzi do nieważności postępowania – wskazuje w punkcie uzasadnia pytania sędzia Wicherek.

Właśnie ze względu na rangę sprawy trójka sędziów SN: Ewa Stefańska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska i Dariusz Pawłyszcze, postanowiła skierować te pytania do rozpatrzenia przez szerszy skład Izby Cywilnej SN.

Sygnatura akt: III CZP 1/24

Czytaj więcej

Alimenty z funduszu będą wyższe. O ile i od kiedy?

Zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie (określanymi w miastach na prawach powiatu – miejskimi). Kierownik takiego centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Zgodnie z kolei z art. 87 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem (przed sądem) może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?