Nastąpi też kilkanaście przesunięć granic między gminami, w niektórych wypadkach także powiatami, oraz prawie setka zmian nazw miejscowości i tzw. obiektów fizjograficznych, np. rzeczki (rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji czeka jeszcze na publikację). Takie zmiany następują każdego roku.

Mocą rozporządzenia Rady Ministrów prawa miejskie otrzymują 1 stycznia 2017 r. Morawica w powiecie kieleckim, Opatówek w powiecie kaliskim w Wielkopolsce, Mielno w powiecie koszalińskim oraz Rejowiec w powiecie chełmskim. Status miasta otrzyma też znane kąpielisko Jastarnia. Tam już nie cała gmina będzie miastem, ale tylko wykrojona z niej Jastarnia. Status kilku sąsiednich miejscowości zmieni się więc na wiejski.

Po tych zmianach liczba miast w Polsce wzrośnie do 923. Liczba zwykłych powiatów się nie zmienia – jest ich 314, podobnie jak liczba gmin – 2478. Nowe miasta najczęściej zostają w tej samej gminie, tyle że już nie wiejskiej, ale miejsko-wiejskiej. Na status prawny mieszkańców nie ma to większego wpływu.

– Wnioski i argumenty są bardzo różne – mów Anna Piaskowska, zajmująca się nimi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. – Podstawowe kryterium jest takie, aby miejscowość miała miejski charakter, a miejska infrastruktura dominowała nad elementami rolniczymi, które też oczywiście mogą występować.

Już same starania o status miasta przynoszą korzyści mieszkańcom, gdyż wymuszają wyższy standard usług i przestrzeni publicznej miejscowości.

Ale nie wszyscy śpieszą się do miasta, niektórzy wręcz są temu przeciwni. BdTXT - W - 8.15 J: Od wielu lat zmianie opierały się podrzeszowskie wsie, dzięki którym stolica Podkarpacia chciała zwiększać swój potencjał i przyspieszyć rozwój. Teraz jeszcze wchłonie podmiejską Bziankę z gminy Świlcza.

W tym roku jednak największe kontrowersje dotyczą Opola i sąsiednich gmin. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, poszedł śladem Rzeszowa i wystąpił z wnioskiem o znaczne zwiększenie terenów miasta będącego najmniejszą stolicą województwa w Polsce. Rząd wniosek w dużej części uwzględnił i do Opola zostanie przyłączonych 12 miejscowości z czterech podmiejskich gmin. Dzięki temu jego obszar zwiększy się o 52 km kw., tj. o ponad połowę, a liczba mieszkańców wzrośnie o 10 tys., do ok. 128 tys.

– Nasze miasto zmaga się z brakiem terenów inwestycyjnych, a tylko dzięki inwestycjom możemy powstrzymać mieszkańców przed wyjazdem – mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik miasta. – Takie tereny są właśnie w przyłączanych miejscowościach. Ich mieszkańcom nie grożą żadne biurokratyczne uciążliwości, także podatki lokalne nie będą podwyższone. Włączone sołectwa zostaną zamienione w dzielnice miasta i z ich radami będziemy rozwiązywać bieżące problemy, np. to, czy pozostawić tam dwujęzyczne nazwy miejscowości.

Liczba miast w Polsce po 1 stycznia wzrośnie o cztery i wyniesie 923. Liczba gmin i powiatów pozostanie bez zmian

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Podstawa prawna

rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 2016 r. - DzU z 2016 r., poz. 1134