Radni z Międzyzdrojów ustalili wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim. Przyjęto, że stawka żywieniowa wyniesie 5 zł dziennie (sygn. akt: NK-3.4131. 475.2013.WE).

Uchwałę zanegował wojewoda zachodniopomorski. Uznał, że takie określenie opłaty za wyżywienie stanowi sztywną stawkę. Tymczasem art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech upoważnia radę tylko do określenia jej maksymalnej wysokości. A zatem najwyższej, stanowiącej górną granicę opłaty za wyżywienie, a nie sztywnej jej wartości – zauważył organ nadzoru.