Zanim, podróżując po Włoszech, zdecydujemy się zabrać ze sobą przygodnego pasażera, który poprosi nas o drobną usługę podwiezienia, trzeba się dobrze nad tym zastanowić. A w każdym razie należałoby sprawdzić jego obywatelstwo.W miarę bezpiecznie (zabierania autostopowiczów zawsze wiąże się z ryzykiem) do własnego samochodu można bowiem zaprosić tylko obywatela tego kraju.

Wszystko dlatego, że zgodnie z włoską ustawą imigracyjną, kierowca zatrzymany na terytorium tego kraju podczas przewożenia osób nieposiadających pozwolenia na pobyt (np. imigranci przedostający się nielegalnie na teren Włoch) podlega karze pozbawienia wolności do 12 lat oraz grzywnie w wysokości 15 tys. euro. Co więcej te 15 tys. euro może być policzone za każdego zabranego autostopowicza. Zgodnie z przywołaną ustawą samochód ulega przepadkowi na rzecz skarbu państwa.