Eurostat przyjrzał się płacy minimalnej w krajach Unii. Od 1 stycznia tego roku minimalne miesięczne wynagrodzenie zostało ustalone w 21 krajach Wspólnoty. Płacy minimalnej nie ma w Austrii, Danii, Włoszech, na Cyprze, w Finlandii i Szwecji.

Najniższe minimalne zarobki są w Bułgarii (332 euro). Na Węgrzech wynoszą 442 euro, w Rumunii 458 euro, a na Łotwie 500 euro. Płaca minimalna nie przekracza 700 euro także w Chorwacji (563 euro), Czechach (579 euro), Estonii (584 euro), Polsce (614 euro), Słowacji (623 euro) i na Litwie (642 euro).

W Luksemburgu, który najlepiej opłaca swoich obywateli, płaca minimalna jest blisko dwa razy większa anieli średnie wynagrodzenie w Polsce i wynosi w tym roku 2202 euro miesięcznie. W Irlandii jest to 1724 euro, w Holandii - 1685 euro, w Belgii - 1626 euro, w Niemczech - 1614 euro.

Tym samym najwyższa płaca minimalna w UE jest 6,6 razy wyższa od najniższej. Dla porównania w USA w styczniu minimalne pobory wyniosły równowartość 1024 euro, były więc na poziomie Słowenii i Hiszpanii.