W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 5748,24 zł, przy czym aż 66 proc. pracujących otrzymywało zarobki mniejsze lub równe tej kwocie – wynika z reprezentacyjnego badania „Struktura wynagrodzeń za październik 2020 r.” przedstawionego dziś przez GUS.

Z kolei mediana wynagrodzeń, czyli poziom płac środkowy (gdzie połowa zarabia mniej, a połowa więcej) wyniosła 4702,66 zł.

Takie szerokie badania struktury wynagrodzeń GUS prowadzi raz na dwa lata, stąd wiadomo, że mediana wynagrodzeń i przeciętna płaca rosną mniej więcej w tym samym tempie. W porównaniu z październikiem 2018 r. mediana wzrosła o 14,8 proc., zaś przeciętna – o 14,9 proc. W ciągu ostatnich zaś 10 lat , oba wskaźniki wzrosły po około 62 proc. GUS zaznacza, że rozpiętość pomiędzy obiema wartościami utrzymuje się na zbliżonym poziomie (i mieści się w przedziale 22-25 proc. mediany).

Czytaj więcej

Polska waluta bije rekordy słabości. Frank najdroższy w historii

Z badania wynika również, że w październiku 2020 r., 10 proc. najniżej zarabiających pracowników osiągnęło przeciętne miesięczne wynagrodzenie do 2719,68 zł. Z kolei 10 proc. najlepiej uposażonych zarabiało powyżej 9384,92 zł. Minimalne lub mniejsze wynagrodzenie, otrzymało zaś 7,8 proc. zatrudnionych.

Sporo też są różnice w płacach kobiet i mężczyzn – panowie zarabiają średnio o 14,7 proc. więcej niż panie.

Jeśli chodzi o tzw. wielkie grupy zawodów, podobnie jak w poprzednich latach, najwyższe przeciętne płace otrzymują „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” (ok. 10,5 tys. zł), oraz „specjaliści” (7,07 tys. zł). Płace „techników” i średniego personelu (5,6 tys. zł) są najbardziej zbliżone do przeciętnej, zaś w pozostałych grupach to wyraźnie mniej. Przykładowo „pracownicy biurowi” zarabiają średnio ok. 4,53 tys. zł, „robotnicy przemysłowi” oraz „operatorzy maszyn” - ok. 4,6 tys. zł. W najmniej korzystnej relacji względem wynagrodzenia przeciętnego są „pracownicy wykonujący prace proste” oraz „pracownicy usług i sprzedawcy”. Ich wynagrodzenie było o ponad jedną trzecią niższe od przeciętnego (ok. 3,6 tys. zł brutto).