"(Średnia) Temperatura (w Europie) była wyższa o 0,03 stopnia Celsjusza od średniej temperatury stycznia 2016 roku" - wynika z komunikatu unijnej agencji monitorującej zmiany klimatu.

Od wcześniejszego rekordu, zarejestrowanego w styczniu 2007 roku, średnia temperatura w styczniu 2020 roku była wyższa o 0,2 stopnia Celsjusza. Była też wyższa o 3,1 stopnia Celsjusza od średniej z lat 1981-2010.

"Średnie temperatury były zdecydowanie wyższe w północno-wschodniej części Europy. W niektórych miejscach temperatura była o 6 stopni Celsjusza wyższa od średnie w latach 1981-2010 (na tych terenach)" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym miesiącu agencja podała, że rok 2019 był drugim najcieplejszym roku w historii pomiarów.

W Norwegii styczeń 2020 roku był drugim najcieplejszym styczniem od 1900 roku dla całego kraju. W południowej Finlandii średnie temperatury były najwyższe od 1961 roku.