Połączone komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza wnioskowały o odrzucenie ustawy.

Kluczowe głosowanie w Senacie odbyło się we wtorek przed godziną 22. Za odrzuceniem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. było 50 senatorów, przeciw głosowało 35, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwalona 6 kwietnia przez Sejm ustawa zakłada, że pierwsza i ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie drogą głosowania korespondencyjnego. Głosowanie miałoby trwać od godz. 6:00 do godz. 20:00. W tym czasie głosujący musieliby umieścić kopertę z kartą do głosowania i podpisanym oświadczeniem o tajnym i osobistym oddaniu głosu do specjalnej skrzynki pocztowej.

Ustawa wróci do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów odrzucić stanowisko Senatu. Nie wiadomo, czy wobec sprzeciwu części Porozumienia Jarosława Gowina wobec majowych wyborów korespondencyjnych Zjednoczona Prawica dysponuje większością potrzebną do przeforsowania przepisów.