"Jesteśmy w stanie wojny cywilizacyjnej. Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Zachodu coraz mocniej niszczony jest dorobek cywilizacji łacińskiej powstałej we wspólnej chrześcijańskiej Europie" - czytamy w opublikowanym w czwartek oświadczeniu Prawicy Rzeczypospolitej, podpisanym w imieniu partii przez prezesa Bogusława Kiernickiego i sekretarza generalnego Lecha Łuczyńskiego.

Zdaniem Prawicy Rzeczypospolitej, obecnie systematycznie dąży się do "marginalizacji norm moralnych, na których oparte jest prawo i wielowiekowe zasady współżycia społecznego", a atak "wymierzony jest szczególnie w rodzinę powołaną do wiernej miłości, do przekazywania życia i troski o nie, do więzi pokoleniowej".

"Nieposzanowanie życia dzieci nienarodzonych, działalność lobby homoseksualnego czy rewolucja genderowa atakują same podstawy istnienia i funkcjonowania rodziny. Także Polska stała się atakiem tej rewolucji nihilistycznej i dyktatury moralnego relatywizmu" - napisano w oświadczeniu. Dodano, że nihilizm deprecjonuje patriotyzm, tradycję narodową i sens bytu narodu, a także osłabia zainteresowanie troską o dobro wspólne oraz "wyłanianiem najlepszych odpowiedzialnych przedstawicieli narodu w wyborach demokratycznych".

Według Prawicy Rzeczypospolitej, "heroldem tej rewolucji" jest kandydat KO w wyborach prezydenckich, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, a jego zwycięstwo 12 lipca "znacznie wzmocniłoby możliwości destrukcyjne tej rewolucji".

"Dlatego obowiązkiem narodowym i cywilizacyjnym jest dziś zdecydowane przeciwstawienie się tej rewolucji. W tej sytuacji należy poprzeć w wyborach kandydaturę dotychczasowego prezydenta Andrzeja Dudy, który w swej działalności wielokrotnie dał dowód wsparcia, zwłaszcza materialnych, praw rodziny" - brzmi stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej.