Ubiegający się o reelekcję prezydent mówił, że to, "w jakich warunkach będziemy żyli - co pijemy, jaką glębę uprawiamy, skąd czerpiemy energię, w jakim otoczeniu mieszkamy" dotyczy każdego, bez względu na wiek.

Andrzej Duda stwierdził, że w Polsce realizowany jest już "cały szerego programów o charakterze ekologicznym, mających chronić powietrze i klimat".

- Mamy nadzieję, że co najwyżej do 2035 r. połowa produkowanej energii elektrycznej to będzie energia ze źródeł odnawialnych, tzw. zielona energia - powiedział prezydent, wspominając o fotowoltaice, farmach wiatrowych oraz "wszystkich innych zielonych źródłach, jakie tylko będziemy mogli wykorzystać".

Wymieniając elementy Eko-Karty Duda mówił m.in. o realizacji przyjętych przed dwoma laty założeń nowego miksu energetycznego dla Polski oraz programie "Czyste powietrze", zakładającym wymianę palenisk oraz termomodernizację budynków, "na którą już w tej chwili wydawane są w naszym kraju ogromne pieniądze".

Prezydent wspomniał także o programach "Twój prąd" (dofinansowanie paneli fotowoltaicznych), "Miasto z klimatem" oraz "Dom z klimatem", "czyli tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej" - w tym kontekście mówił o większej ilości zieleni i większej liczbie zbiorników wodnych, "żeby także w lecie życie w mieście było przyjemniejsze, żeby nie było takich ogromnych betonowych powierzchni tylko (....) także warunki do wypoczynku". Andrzej Duda opowiedział się również za opartą na elektromobilności komunikacją miejską oraz promowaniem rozwiązań, dzięki którym powietrze w miastach się poprawi.

Przedstawiając Eko-Kartę prezydent wymieniał także budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, nadzór nad gospodarką odpadami, zachowanie przyrody i bioróżnorodności poprzez tworzenie enklaw, wsparcie parków narodowych i krajobrazowych oraz ochronę zasobów wody - program retencji, "czego nam w naszym kraju dzisiaj bardzo brakuje".

Duda mówił, że w Hiszpanii w zbiornikach retencyjnych zatrzymuje się ok. 45 proc. wody z opadów, w Polsce - 7 proc. - Chciałbym, żebyśmy w pierwszym etapie doszli do 15 proc., będzie to już wielkie osiągnięcie. Temu właśnie służy program małej, średniej i wielkiej retencji - powiedział prezydent.

- Te wszystkie programy są dzisiaj wspierane przez rząd, będą tworzone w tym zakresie także i nowe. Wspieram te programy i będę je wspierał - uważam to za bardzo dobry kierunek; chciałbym żebyśmy tego typu rozwój w naszym kraju nadal aktywnie realizowali - podkreślił.