Blisko 56 proc. badanych jest zdania, że przyczyną katastrofy smoleńskiej nie był zamach. Teorię zamachu popiera co piąty ankietowany, a zdania w tej sprawie nie ma co czwarty.

 

- Częściej za tym, że katastrofa smoleńska nie była efektem zamachu, są mężczyźni (57 proc.), osoby powyżej 50. roku życia (58 proc.), o wykształceniu wyższym (63 proc.), dochodzie powyżej 5000 zł (69 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (63 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według Macieja Laska, b. przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, ostatni sondaż wyraźnie wskazuje na spadek akceptacji Polaków dla teorii sprzecznych z faktami, ekspertyzami polskich specjalistów i logiką.

- Ponad rok działań podkomisji powołanej przez ministra Antoniego Macierewicza nie przyniósł żadnych wymiernych efektów poza powtarzaniem tych samych tez, znanych jeszcze z czasów działania Zespołu Parlamentarnego. Tezy te nie wytrzymały konfrontacji ze zweryfikowanym materiałem dowodowym zebranym nie tylko przez Komisję Millera, ale również przez polską prokuraturę – podkreśla w rozmowie z serwisem rp.pl dr Lasek.

I dodaje, że jego zdaniem to początek końca wykorzystywania tragedii smoleńskiej jako narzędzia politycznego, a kolejne miesiące przyniosą stopniowe odchodzenie PiS od retoryki zamachowej.