Przed burzami z gradem ostrzeżono mieszkańców województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Drugi stopień oznacza, że meteorolodzy przewidują: wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 

Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych - informuje IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, opolskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Co to oznacza dla mieszkańców? "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".