– Obecny czas jest w Europie szczególny. Do normalnych problemów, które mamy i z którymi w firmach zderzają się dyrektorzy finansowi, doszły kolejne dwa – powiedział Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej", otwierając piątą już edycję konferencji dyrektorów finansowych CFO Strategy & Innovation Summit, która odbyła się w Warszawie.

Dwa czarne łabędzie

– To efekt dwóch czarnych łabędzi, które pojawiły się w naszej części świata. Jeden to pandemia, a drugi to wojna. Dodatkowo pokomplikowały one naszą rzeczywistość i próbują przekonać nas, że nie ma powrotu do normalności. Ale to, że spotykamy się na tej konferencji, pokazuje, że jest to możliwe – podkreślił Bogusław Chrabota.

W kontekście nowych wyzwań stojących przed organizacjami i ich pionami finansowymi nawiązał do zielonej transformacji. – Wszyscy jesteśmy zaskoczeni skalą zmian, jakie wywołało pojawienie się tych dwóch zdarzeń. Nowego znaczenia nabiera w tym świetle zielona transformacja, która w obliczu zmieniających się okoliczności przynosi nowe możliwości. Czy wojna i pandemia ją przyspieszą, czy też spowolnią? Nie znamy odpowiedzi, choć intuicja i doświadczenie podpowiadają, że nadadzą one zielonej transformacji nowej dynamiki – mówił redaktor naczelny „Rzeczpospolitej".

– W swoich organizacjach stykacie się z podobnymi pytaniami i wyzwaniami dotyczącymi tego, jak zidentyfikować obszary zmian, dostosować się do nich i na nie odpowiedzieć. Ta konferencja służy właśnie rozmowom o tym, jak w obecnej sytuacji poszukiwać ścieżek rozwoju firm, efektywnie zarządzać finansami i wykorzystać szanse, jakie ze sobą przynosi – dodał.

Na zmieniającą się rolę liderów finansowych i CFOs w kontekście ich włączania się w odpowiedź na wyzwania związane z ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance, czyli działania z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego) wskazuje Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, AICPA & CIMA.

– Rola liderów w finansach i CFOs zmienia się bardzo dynamicznie. Przede wszystkim dlatego, że szeroko pojęci interesariusze, nie tylko akcjonariusze, zwracają coraz większą uwagę na to, jaką wartość firma generuje dla szeroko rozumianego otoczenia: dla społeczeństwa, gospodarki, ale również środowiska – mówi Jakub Bejnarowicz.

Rozwijanie kompetencji

– Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie finansistów na dokształcanie się w obszarze raportowania pozafinansowego. ESG i zrównoważony rozwój były także wiodącymi tematami tegorocznego CFO Strategy & Innovation Summit. W tym obszarze istnieje bardzo duży potencjał dla finansistów, którzy będą odgrywali kluczową rolę nie tylko w zakresie raportowania, ale także transformacji modelu biznesowego i zmiany sposobu, w jaki firma tworzy, dostarcza i definiuje wartość – wyjaśnił dyrektor regionalny na Europę, AICPA & CIMA (reprezentowane przez Association of International Certified Professional Accountants, Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości).

– My również jako organizacja staramy się wspierać finansistów w dokształcaniu w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju. Już w listopadzie zaoferujemy kurs ESG Fundamentals, który będzie doskonałą odpowiedzią na potrzeby rynku i interesariuszy w tym obszarze – dodał Jakub Bejnarowicz.

Jak zwracali uwagę prelegenci konferencji, identyfikacja kluczowych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem staje się dla wielu organizacji punktem wyjścia do zarządzania nimi, mierzenia i raportowania, a także ich integracji z podstawową strategią biznesową.

Eksperci wskazywali, że organizacje będą musiały odejść od tradycyjnej sprawozdawczości i zająć się szeregiem metryk wykraczających poza ich obecne karty wyników biznesowych. Wysokie kompetencje w zakresie danych i analiz staną się już wkrótce jeszcze istotniejszymi elementami przyszłych funkcji finansowych, umożliwiając im uporanie się ze złożonością metryk i miar ESG. Mowa była także o tym, że ESG i czynniki zrównoważonego rozwoju mają fundamentalny wpływ na sposób, w jaki interesariusze będą oceniać wartość organizacji.

Mentorem i prowadzącym całej konferencji był już tradycyjnie Ash Noah, VP & Managing Director, CGMA Learning, Education & Development, AICPA & CIMA. Jak powiedział „Rzeczpospolitej", podstawowym powodem, dla którego CFO musi zaangażować się w obszar związany z ESG, jest fakt, że zarządzanie ESG i zarządzanie zrównoważonym rozwojem jest bardzo ściśle powiązane z wynikami finansowymi.

– Tak więc w momencie, w którym dyrektorzy finansowi uświadomią sobie, jak istotny wpływ zarządzanie ESG ma na ich wyniki finansowe, powinni stać się liderami kreowania działań w tym obszarze. Zwłaszcza jeśli zależy im na tworzeniu wartości i objęciu roli tzw. Chief Value Officer (CVO), będącego głównym ogniwem generowania wartości w organizacji – podsumował Ash Noah.

Organizatorami V edycji CFO Strategy & Innovation Summit były „Rzeczpospolita" i CIMA.

CFO - pasek

CFO - pasek