Badaczka renomowanego niemieckiego instytutu ifo zbadała wpływ polskiej emigracji na wyniki wyborów i odkryła odwrotne zależności. Wzrost liczby emigrantów wzmacnia w polskich wyborach poparcie dla partii prawicowych, a osłabia – poparcie partii lewicowych.

Badanie: Liczba imigrantów większa o 1 proc. - poparcie partii lewicowych spada o 0,57 proc.

Wzrost liczby emigrantów o 1 proc. powoduje spadek udziału głosów oddanych na partie lewicowe o 0,57 proc., a zwiększa udział głosów oddanych na partie prawicowe o 0,25 proc. – Ma to znaczenie dla zaplanowanych na 15 października wyborów parlamentarnych w Polsce, ponieważ rząd zniósł możliwość głosowania korespondencyjnego za granicą – wskazuje Yvonne Giesing, zajmująca się badaniami nad migracją w Instytucie ifo.

Czytaj więcej

Niemcy wzywają polskiego ambasadora w sprawie afery wizowej

Badanie: Emigracja z Polski doprowadziła do wzrostu poparcia dla partii prawicowych

Aż 12,5 proc. obywateli Polski mieszka poza granicami kraju, co zwiększa wagę wyników tego badania. – Najważniejszy wniosek, jaki płynie z badania, jest taki, że wzrost emigracji z Polski doprowadził do wzrostu poparcia dla partii prawicowych w Polsce oraz spadku poparcia dla partii lewicowych, ze względu na emigrację osób o bardziej lewicowych poglądach – wskazuje Giesing.

Badanie zostało oparte na danych z Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów z lat 1997-2019 i oraz danych GUS o imigracji i emigracji na pobyt stały. Informacje o preferencjach i opiniach pochodzą z Life in Transition Survey (LiTS) – badania preferencji politycznych, przeprowadzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Połączenie tych zbiorów danych dostarcza wyczerpujących informacji o emigracji, zachowaniach wyborczych, preferencjach i wskaźnikach demograficznych – informuje ifo.