Nowelizacja procedury cywilnej uchwalona przez Sejm

Sejm błyskawicznie, na jednym posiedzeniu w dniach 12 i 13 czerwca, przeprocesował i przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. To nie będzie spokojne lato dla przedsiębiorców zaangażowanych w spory sądowe.

Publikacja: 18.06.2019 10:24

Nowelizacja procedury cywilnej uchwalona przez Sejm

Foto: 123RF

Ustawa trafiła do Senatu, którego najbliższe posiedzenia odbędą się już pod koniec czerwca i w lipcu. W przypadku utrzymania tempa prac nad ustawą, jest szansa, że nowe zasady zaczną obowiązywać nawet już pod koniec wakacji. Wszystko to także z uwagi na niezwykle krótki okres wejścia w życie ustawy. W tym bowiem zakresie standardowo ustawa wchodzi w życie z upływem 3 miesięcy od ogłoszenia. W przypadku jednak nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, termin ten jest jeszcze krótszy i wynosi 14 dni.

Czytaj także: Adwokaci negatywnie o zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął kilka poprawek do projektu. Za najważniejszą z nich uznać należy poszerzenie katalogu podmiotów, do których zapytanie będzie mógł skierować komornik sądowy na wniosek wierzyciela, w ramach realizacji wniosku o poszukiwanie adresu pozwanego. Oprócz przewidzianych pierwotnie organów rentowych i banków, uchwalona ustawa przewiduje również możliwość złożenia zapytań do organów podatkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Zmianę tę ocenić należy pozytywnie, poszerza bowiem krąg podmiotów, które zobowiązane będą do wskazania posiadanych danych adresowych poszukiwanej osoby. Nie rozwiązuje to jednak innych, groźniejszych następstw nowelizacji przepisów w zakresie doręczeń pism sądowych.

Sejm przyjął także poprawkę przewidującą, iż w postępowaniu nakazowym, tak jak do tej pory powód ponosił będzie 1 (a nie jak proponowano w projekcie 1) należnej opłaty. Uporządkowano i sprecyzowano także kwestie związane z powoływaniem biegłych sądowych.

Przedsiębiorcy powinni niezwłocznie rozpocząć intensywnie proces weryfikacji wpływu nowelizacji na ich działalność. Z uwagi na kształt przepisów przejściowych i wprowadzających, czasu na dostosowanie się do nowych reguł pozostało bardzo niewiele.

- adw. Michał Kwieciński, Managing Partner RK Legal

Ustawa trafiła do Senatu, którego najbliższe posiedzenia odbędą się już pod koniec czerwca i w lipcu. W przypadku utrzymania tempa prac nad ustawą, jest szansa, że nowe zasady zaczną obowiązywać nawet już pod koniec wakacji. Wszystko to także z uwagi na niezwykle krótki okres wejścia w życie ustawy. W tym bowiem zakresie standardowo ustawa wchodzi w życie z upływem 3 miesięcy od ogłoszenia. W przypadku jednak nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, termin ten jest jeszcze krótszy i wynosi 14 dni.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości