Michał Kwieciński

Nakaz zapłaty: ma być sprawniej, ale drożej

Umorzenie postępowania będzie obligatoryjne przy braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub wniesienia przez pozwanego sprzeciwu. Zmienia się także system doręczeń w postępowaniu elektronicznym.

Projekt zmian w ustawie Prawo upadłościowie: czy upadłość i umorzenie długu będą jeszcze łatwiejsze

W parlamencie kończą się prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w gruntowny sposób zmieni zasady i przesłanki ogłaszania upadłości zarówno przez konsumentów jak i przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Rewolucyjne zmiany w procesie i opłatach sądowych w sprawach cywilnych

25 czerwca miało miejsce posiedzenie senackich komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Szybkie tempo prac nad projektem i krótkie vacatio legis powoduje, że nowe przepisy gruntownie nowelizujące procedurę cywilną mogą zacząć obowiązywać już za kilka miesięcy. Jeszcze szybciej, bo w 14 do od daty ogłoszenia, zaczną obowiązywać przepisy zwiększające radykalnie wysokość opłat sądowych.

Nowelizacja procedury cywilnej uchwalona przez Sejm

Sejm błyskawicznie, na jednym posiedzeniu w dniach 12 i 13 czerwca, przeprocesował i przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. To nie będzie spokojne lato dla przedsiębiorców zaangażowanych w spory sądowe.

Wzrost opłat sądowych w sprawach majątkowych

Znacząco wzrosną opłaty w sprawach majątkowych, zwłaszcza dotyczących kwot niższych niż 20 tys. zł.

Nowe prawo 2019: PIT i CIT - koszty uzyskania przychodu przy zakupie wierzytelności

Po zmianach przepisów dany pakiet wierzytelności będzie traktowany jednorodnie, tak jak pojedynczy składnik majątku objęty jednym kosztem nabycia.