Od niedzieli (07 maja) zaczyna obowiązywać kilka zmian w kodeksie karnym i procedurze karnej. Na skutek unijnych dyrektyw w polskim kodeksie pojawią się przepisy pozwalające zgrać funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości z sądami unijnymi. Tak np. wyrok łączny nie obejmuje orzeczeń skazujących wydanych w innych państwach członkowskich. Z kolei w razie skazania przez sąd innego państwa UE zatarcie skazania następuje zgodnie z prawem państwa, w którym skazanie nastąpiło.

O każdym wyroku skazującym polski sąd dowie się z akt sprawy. Odpis albo wyciąg wyroku i szczegółowe dane dotyczące odbycia kary będą włączone do akt.

Wśród nowych przepisów w kodeksie karnym pojawia się zastrzeżenie, iż w postępowaniu przed sądem karnym uwzględnia się prawomocny wyrok skazujący, ale z zastrzeżeniami: skazanie nastąpiło za czyn, który u nas nie jest przestępstwem; orzeczono rodzaj kary nieznany w Polsce; sprawca nie podlega karze według prawa polskiego lub uzyskane informacje są niewystarczające do uwzględnienia orzeczenia.

podstawa prawna: nowela ustawy z 20 stycznia 2011 r. DzU nr 48, poz. 245

 

Zapraszamy do naszego serwisu:

Postępowanie w sądzie » Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia