Wybory 2023: Jak głosować za granicą

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 15 października 2023 r. wybory do Sejmu i Senatu. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Należy jednak dopełnić niezbędnych formalności.

Aktualizacja: 12.09.2023 10:30 Publikacja: 11.09.2023 09:04

Wybory 2023: Jak głosować za granicą

Foto: Adobe Stock

Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej. 

Gdzie będzie można zagłosować

Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą, została ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych. Adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych zostały obwieszczone przez konsulów.

Czytaj więcej

Wiadomo, gdzie będzie można głosować za granicą. Na liście nie ma Ukrainy

Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą właściwi terytorialnie konsulowie rozpoczną sporządzanie spisów wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Oznacza to, iż wyborcy od tego momentu będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców. Od tego momentu wyborcy będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

Czytaj więcej

Przewodnik na wybory 2023r.: Obwody, okręgi i komisje

Ujęcie w spisie wyborców

Ujęcie wyborcy w spisie wyborców sporządzanym przez konsula następuje na podstawie wniosku wyborcy wniesionego najpóźniej do 5. dnia przed dniem wyborów, który będzie można złożyć na trzy sposoby:

  1. wypełniając formularz online na platformie internetowej e-Wybory,
  2. pisemnie – pismo opatrzone własnoręcznym podpisem (osobiście w urzędzie konsularnym albo listownie)
  3. mailowo – do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Innym sposobem na głosowanie za granicą jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które można uzyskać we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Co istotne, zaświadczenia o prawie do głosowania nie wolno utracić. Gdyby tak się stało, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Nie wszędzie głosowanie 15 października

Chcąc wziąć udział w wyborach za granicą należy sprawdzić dokładną datę i godziny głosowania. W niektórych państwach (np. w Kanadzie, Brazylii czy na Kubie) głosowanie odbędzie się 14 października. Zgodnie bowiem z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą, głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

Wszelkie informacje ważne dla wyborców za granicą są publikowane na polskich stronach rządowych, a także na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych placówek dyplomatyczno-konsularnych.

Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej. 

Gdzie będzie można zagłosować

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo drogowe
Tragiczny wypadek na A1 wzbudza kontrowersje. Chodzi o policję i kierowcę BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Dobra osobiste
Sąd zakazał Ziobrze wypowiadać się o Agnieszce Holland
Prawo dla Ciebie
Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ
Dobra osobiste
Robert Bąkiewicz kłamcą wyborczym. Jest prawomocny wyrok
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy