Sąd apelacyjny uwzględnił skargę pauliańską Skarbu Państwa: przekazał żonie darowiznę o wartości 1 mln zł

SA w Warszawie uznał, że niedopuszczalne jest przekazanie żonie darowizny o wartości miliona złotych w sytuacji, gdy mężowi chodziło o uniemożliwienie wierzycielowi zaspokojenia z jego majątku.

Aktualizacja: 29.08.2021 01:15 Publikacja: 29.08.2021 00:01

Sąd apelacyjny uwzględnił skargę pauliańską Skarbu Państwa: przekazał żonie darowiznę o wartości 1 mln zł

Foto: Adobe Stock

Powództwo w imieniu Skarbu Państwa wytoczył pozwanej żonie wojewoda mazowiecki, wnioskując o uznanie darowizny za bezskuteczną. Organ domagał się od mężczyzny zapłaty 1 mln 700 tys. zł, która to kwota stanowiła karę nałożoną na niego za podszywanie się pod syndyka.

W 2014 r. sąd uznał go za winnego tego, że przez dwa lata podawał się za funkcjonariusza publicznego – syndyka masy upadłości. Pomimo prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego, nie mając umocowania, zatrzymał on księgi, korespondencję i dokumenty upadłego. Nie zwrócił też nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie 1 mln 400 tys. zł netto. Ponadto zarządzał majątkiem upadłego, dokonując nieuzasadnionych wydatków, transferu środków pieniężnych na rachunek własny i przeprowadzając operacje finansowe na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa, działając na jego szkodę.

Czytaj także:

Sąd Najwyższy: brat dłużnika nie może tracić godności i dachu nad głową w wyniku skargi pauliańskiej fiskusa

Pozwana broniła się, argumentując, iż żądanie Skarbu Państwa narusza zakaz wynikający z art. 35 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdyż prowadzi do podziału majątku dorobkowego małżonków przed ustaniem łączącego ich ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Wniosła apelację do SA, który przychylił się do skargi wierzyciela. Sąd nie miał wątpliwości, iż pozwana zdawała sobie sprawę z rzeczywistych intencji męża lub też mogła się o nich dowiedzieć.

– Biorąc pod uwagę okoliczność, iż już od 2011 r. przeciwko mężowi pozwanej było prowadzone postępowanie egzekucyjne, należało przyjąć, iż motywem działania małżonków było raczej udaremnienie możliwości zaspokojenia się wierzyciela z udziału, który w razie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej przypadłby jemu lub jego spadkobiercom – uzasadniała sędzia Ewa Klimowicz-Przygódzka.

Mec. Jakub Gibas z kancelarii Marek Płonka i Wspólnicy tłumaczy:

– Wyrok słusznie potwierdził linię orzeczniczą dotyczącą ograniczeń małżonków w zbywaniu składników majątku wspólnego na rzecz drugiego małżonka. Może to ograniczać ochronę z art. 527 § 1 k.c. w przypadku przesunięć majątkowych dokonywanych pomiędzy małżonkami w trakcie trwania wspólnoty.

Sygnatura akt: V ACa 651/19

Powództwo w imieniu Skarbu Państwa wytoczył pozwanej żonie wojewoda mazowiecki, wnioskując o uznanie darowizny za bezskuteczną. Organ domagał się od mężczyzny zapłaty 1 mln 700 tys. zł, która to kwota stanowiła karę nałożoną na niego za podszywanie się pod syndyka.

W 2014 r. sąd uznał go za winnego tego, że przez dwa lata podawał się za funkcjonariusza publicznego – syndyka masy upadłości. Pomimo prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego, nie mając umocowania, zatrzymał on księgi, korespondencję i dokumenty upadłego. Nie zwrócił też nienależnie pobranego wynagrodzenia w kwocie 1 mln 400 tys. zł netto. Ponadto zarządzał majątkiem upadłego, dokonując nieuzasadnionych wydatków, transferu środków pieniężnych na rachunek własny i przeprowadzając operacje finansowe na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa, działając na jego szkodę.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży