Prace nad przepisami poprawiającymi ściągalność abonamentu przyspieszyły. Rząd przyjął w środę nowelizację ustawy o opłacie abonamentowej. Dziś wnosi ją zaledwie 13 proc. gospodarstw domowych i 12 proc. firm.

Rada Ministrów do poprawy ściągalności abonamentu proponuje zaangażować dostawców telewizji kablowej. Będą odbierać od klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je Poczcie Polskiej. Mają także informować klientów o obowiązku zarejestrowania odbiornika oraz regulowania opłat abonamentowych.

Jednorazowo dostawcy płatnej telewizji przekażą Poczcie Polskiej informację o dotychczasowych swoich odbiorcach. O przekazaniu tych danych mają obowiązek poinformować swoich klientów.

Poczta Polska będzie się natomiast nadal zajmowała rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień.

Niedokonanie rejestracji za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji nie będzie miało wpływu na ważność umowy na dostarczanie płatnego sygnału telewizji.

Osoba, która nie zarejestruje odbiornika (w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem dostawcy), będzie – tak jak dotychczas – podlegała opłacie za używanie niezarejestrowanego odbiornika w wysokości 30-krotności opłaty abonamentowej.

Projekt przewiduje, że kablówki dostaną rekompensatę z tytułu wypełniania tych obowiązków. Jej wysokość określi w rozporządzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Pomysł rządu był od początku krytykowany. W trakcie konsultacji publicznych rzecznik praw obywatelskich, Związek Telewizji Kablowych w Polsce, Izba Gospodarcza oraz wiele innych organizacji uważało, że tego rodzaju propozycja narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nimi danych klienta nie wolno przekazać bez jego zgody. Te same podmioty twierdzą również, że proponowane uregulowania naruszają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz telekomunikacyjną.

Natomiast zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje możliwość przetwarzania danych bez zgody osoby, której dotyczą, pod warunkiem że jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z prawa.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Kablówki boją się także odpływu klientów, którzy nie chcąc płacić abonamentu RTV, będą rezygnować z ich usług.

To niejedyny kontrowersyjny pomysł na ściąganie abonamentu. Rok temu forsowano pomysł, by płacić go razem z rachunkiem za prąd.