Radosław Cebeliński wzmocni zespół Bankowości i Finansów.

Cebeliński jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Jego praktyka koncentruje się na doradzaniu instytucjom finansowym w sporach oraz w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Przed dołączeniem do kancelarii w latach 2009-2013 był asystentem sędziego Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej, a następnie praktykował w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce.

Ma rozległe doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych oraz w innych formach rozwiązywania sporów, w tym w mediacji i arbitrażu. Reprezentuje instytucje finansowe zarówno jako powodów, jak i pozwanych w pełnym zakresie sporów dotyczących bankowości, finansów i egzekwowania należności. Radosław doradza także kompleksowo wierzycielom, dłużnikom i zarządom spółek w kwestiach dotyczących upadłości i restrukturyzacji z uwzględnieniem reprezentacji w formalnych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

- Jest mi niezmiernie miło powitać Radosława Cebelińskiego w DWF Poland. Biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia i obszary praktyki jestem przekonany, że z powodzeniem przyczyni się do dalszego rozwoju praktyki bankowości i finansów w naszej kancelarii z korzyścią dla naszych Klientów – powiedział Michał Pawłowski, Partner Zarządzający DWF Poland.