Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd drugiej instancji, zmienił postanowienie Sądu Restrukturyzacyjnego i w konsekwencji zatwierdził układ częściowy RUCH S.A. zawarty na Zgromadzeniu Wierzycieli.

Sprawa restrukturyzacji RUCH S.A. ma ogromne znaczenie dla rynku mediów i prasy w Polsce. Chodzi bowiem o jednego z największych dystrybutorów prasy do kiosków i sklepów w całym kraju. Na mocy zatwierdzonego układu, wierzyciel – Ringier Axel Springer Polska – odzyska uzgodnioną część wierzytelności, która wynika z zawartych z RUCH S.A. umów o współpracy w zakresie kolportażu prasy.

Nadzorca sądowy dokona zapłaty uzgodnionych wierzytelności po uzyskaniu zgody UOKIK na transakcję kupna RUCH S.A.

Kancelaria Kochański & Partners doradzała Ringier Axel Springer Polska w ramach pracy Rady Wierzycieli. Jednym z zadań tego organu jest ochrona praw wszystkich wierzycieli. Prawnicy Kochański & Partners wspierali wierzyciela także na etapie głosowania w przedmiocie zatwierdzenia układu. W wyniku odmowy zatwierdzenia układu z powodów proceduralnych, których dopatrzył się Sąd Restrukturyzacyjny, prawnicy Kochański & Partners rekomendowali poparcie środka odwoławczego RUCH S.A. oraz wnieśli zażalenie w imieniu Ringier Axel Springer Polska.

Zespołem prawników doradzających przy restrukturyzacji kierował Adwokat i Partner Mateusz Ostrowski we współpracy z Adwokatem Jackiem Salatą z praktyki postępowań sądowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sektorze mediów.