Kancelaria White & Case doradzała także przy pierwszej emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w ramach tego programu o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 PLN. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. działały jako współprowadzący księgę popytu i współorganizatorzy programu. Erste Group Bank AG został powołany w skład konsorcjum jako junior dealer przy emisji pierwszej serii obligacji. Obligacje zostały skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

W transakcję zaangażowani byli prawnicy z warszawskiego zespołu White & Case: Marcin Studniarek (partner), Bartosz Smardzewski (counsel) oraz zespół associates: Monika Dużyńska, Damian Lubocki i Dawid Książek.