Proces doradztwa świadczonego przez K&P obejmował w szczególności przeprowadzenie badania due dilligence spółki Orbis S.A., w tym 46 hoteli w Polsce, opracowanie struktury transakcji, przygotowanie oraz negocjowanie umowy sprzedaży akcji Orbis S.A., a także pozostałej dokumentacji transakcyjnej. Prawnicy K&P doradzali także przy przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orbis S.A., za pośrednictwem domu maklerskiego.

Do zawarcia umowy sprzedaży 85,8% akcji Orbis S.A. (należących do Accor S.A. oraz Accor Polska sp. z o.o.) doszło w dniu 16 grudnia 2019 roku, a 17 grudnia 2019 roku zostało ogłoszone wezwanie (za pośrednictwem domu maklerskiego Santander) do zapisywania się przez wszystkich akcjonariuszy Orbis S.A. na sprzedaż ich akcji na rzecz AccorInvest Group S.A. Wartość transakcji wyniosła 1,06 mld euro.

Zespół K&P kierowany był przez Rafała Rapalę (Senior Partnera, Szefa Praktyki Korporacyjnej i Transakcyjnej) oraz Pawła Cholewińskiego (Partnera, Szefa Praktyki Nieruchomości), a w jego skład wchodzili: Paweł Mardas (Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć), Anna Gwiazda (Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy), Michał Będkowski-Kozioł (Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe), Marcin Rżysko (Counsel), Karol Połosak (Counsel), Kacper Czubacki (Starszy Prawnik), Malwina Jagiełło (Starszy Prawnik), Joanna Kośmider (Starszy Prawnik), Sylwia Uziębło-Kowalska (Starszy Prawnik), Aneta Serowik (Starszy Prawnik), Sylwia Mizera (Prawnik), Kamil Wróblewski (Prawnik), Dominik Karkoszka (Prawnik) oraz Magdalena Osińska (Młodszy Prawnik).

Sprzedającemu doradzały następujące firmy prawnicze: Dentons; Weil, Gotshal & Manges; Darrois Villey Maillot Brochier i Gide Loyrette Nouel.

Kupującemu obok kancelarii Kochański & Partners doradzała francuska firma prawnicza De Pardieu, Clifford Chance oraz francuski oddział EY.