Złożenie wniosku przed końcem 2019 roku oznacza, że wydłuża się okres przejściowy, w trakcie którego podmioty nadzorowane mogą nadal stosować wskaźniki referencyjne WIBID i WIBOR aż do momentu wydania przez KNF decyzji o udzieleniu zezwolenia. W tym czasie trwać będzie postępowanie administracyjne, w ramach którego GPW Benchmark będzie składać ewentualne uzupełnienia i wyjaśnienia oraz, w razie potrzeby, będzie dokonywać zmian na żądanie organu nadzoru.

Do wniosku została załączona pełna dokumentacja stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, dostosowana do wymogów Rozporządzenia BMR*. W skład dokumentacji wchodzi między innymi Regulamin Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR oraz Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR, który reguluje relacje między GPW Benchmark a bankami uczestniczącymi w fixingu stawek referencyjnych. W procesie opracowania tej dokumentacji, która obowiązuje od 1 lutego 2018 roku, spółce GPW Benchmark również doradzała kancelaria Dentons.

„Wskaźnik WIBOR jest kluczowym wskaźnikiem dla gospodarki naszego kraju, stosowanym między innymi w kredytach, obligacjach i instrumentach pochodnych, dlatego tak ważne jest zachowanie ciągłości możliwości jego stosowania przez podmioty nadzorowane. Cieszymy się, że udało się w terminie osiągnąć ten etap procesu wdrożenia Rozporządzenia BMR, procesu o zasadniczym znaczeniu dla rynków finansowych." – powiedział Marcin Bartczak, partner współkierujący Europejską Praktyką Regulacji dot. Instytucji Finansowych w Dentons. W projekcie tym wspierał go Tomasz Orczykowski, associate w warszawskim biurze Dentons i członek Praktyki Regulacji dot. Instytucji Finansowych.

*BMR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego.